Siyak Kot ve Kırmızı Kot Nedir

Realsite

Siyah kot, kırmızı kot ayrımını açıklamadan önce kotun ne olduğunu açıklamakta fayda var.

Siyah kot, kırmızı kot ayrımını açıklamadan önce kotun ne olduğunu açıklamakta fayda var.

 

Kot, en kısa ve yalın ifadesi ile temel ile zemin arasındaki yükseklik demektir.

Genel olarak binaların cephe aldığı yolun tretuvar seviyesinden (bordür taşı üst seviyesinden) kot veriliyor. Tretuvar seviyesi, kırmızı kota göre belirlenen yol seviyesinin (0.18) m. üstü olarak kabul ediliyor. Henüz oluşmamış yollarda kot talebi halinde bordür üst seviyesi ile ilgili idare tarafından en az 3 gün içinde belirleniyor

 

Siyah Kot Nedir ?

İmar planında gösterilen yolun doğal zeminini ifade eder.

Kırmızı Kot Nedir ?

İmar planında gösterilen yolun yapılması gereken hesapları yapılmasının ardından kullanıma hazır halini gösterir.

Eğer siyah kot kırmızı kotun üzerindeyse, kazı yani yarma yapılacak demektir. Kırmızı kot yukarıda ise, doğal zemin kotunu kullanım kotuna çıkarabilmek için dolgu yapılacak demektir.