Zemin Terası Nedir?

Realsite

Zemin Terası Nedir?


Teknik olarak zemin terasının açıklaması “İrtibatlı olduğu katın seviyesini aşmayan, tabi zeminden veya tesviye edilmiş zeminden itibaren en fazla 1.50 m yükseklikte olan, bağımsız bölümlerin parçası veya binanın ortak alanı olarak kullanılan, döşeme altında kalan kısmı doldurularak kapatılan veya duvar ile çevrilerek gerektiğinde depo olarak kullanılabilen, parsel sınırlarına yan ve arka bahçelerde 3.00 m’den, ön bahçelerde imar planında veya ilgili idarelerin imar yönetmeliklerinde aksine bir hüküm yok ise 3.00 m’den fazla yaklaşmayan teraslar” şeklindedir.

Konuyla ilgili 8 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Zemin terası yönetmeliği ile arsaların tamamının betonlaşması engellenmiştir. Bir araziye ne kadar taban oturumu ile bina yapılabileceği bellidir. Kalan arazinin üzerine bina yapılmasa dahi zeminin kapatılması bu yasa ile sınırlandırılmıştır.